Tạo List User Email

Tạo một danh sách mail để giúp quý khách tiện lợi hơn trong quá trình quản lý các user mail của nhân viên chung phòng ban, các nhân viên có thể nhận được các thư thông báo từ cấp trên hoặc các bộ phận liên quan được gửi đến theo nhóm.

Để tạo một danh sách mới, quý khách đăng nhập vào mail admin sau đó nhấn List > Add New

                                       Các thao tác để tạo một danh sách mới

Tiếp theo quý khách cần thêm các nội dung như: tên danh sách, thêm email mặc định cho danh sách này.

hướng dẫn list mail
                                   Điền các thông tin cần thiết để tạo danh sách mới
hướng dẫn list mail
Quý khách lưu ý thêm mail phần Moderator và Default external address sẽ là địa chỉ mail không có sẳn trong danh sách các địa chỉ mail đã tạo ra trước đó.

 

Sau khi tạo thông tin cho danh sách xong, quý khách bắt đầu thêm các member vào danh sách gửi nhận thư chung này. Bấm vào nút edit >Add Member > Nhập địa chỉ email cần thêm vào và nhấn nút Add.

hướng dẫn list mail
Click chọn Add member để thêm tài khoản vào danh sách gửi và nhận thư chung.

 

Điền địa chỉ SMTP để thêm các member tương ứng

5
hướng dẫn list mail
                                 Danh sách member đã được thêm vào list mail.

Sau khi thêm thành công thì quý khách sẽ có được 1 dánh sách như trên.

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT!