Đăng ký VPS

Lưu ý: Quy trình đặt mua trong me.tadu.vn cũng tương tự ngoài trang chủ tadu.vn.

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

  • Bên menu bên trái chọn “Đăng ký mới” > “Đăng ký mới VPS”.

  • Chọn gói VPS muốn sử dụng -> nhấn “Đặt mua ngay”.

  • Chọn công nghệ ảo hóa và hệ điều hành để sử dụng trên VPS.

10

  • Chọn thời gian đăng ký.
  • Điền thêm yêu cầu cài đặt thêm nếu có.
  • Nhấn “Tiếp tục”.
  • Các bước còn lại thực hiện như quy trình đăng ký tên miền