Bật Tính Năng Cho Phép Đổi Mật Khẩu Email Roundcube Trên Direct Admin

Bật Tính Năng Cho Phép Đổi Mật Khẩu Email Roundcube Trên Direct Admin

Khi thay đổi mật khẩu email Roundcube bị lỗi:

1

 

 

 

 

Để sửa lỗi trên, ta đăng nhập SSH để bật tính năng cho phép user đổi mật khẩu, theo 3  bước sau:

Bước 1: Đăng nhập SSH với quyền root và gõ lệnh:

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

2

 

Bước 2: Gõ /email_ftp_password_change để tìm tên dòng lệnh email_ftp_password_change

Sau đó sửa giá trị thành 1 và gõ :wq để lưu lại.

3

 

 

Bước 3: reboot lại VPS để hoàn tất.

 

 

Hướng dẫn cấu hình và sử dụng điện thoại W52P/W52H

Yealink W52P là một hệ thống điện thoại không dây kiểu SIP được thiết kế nhằm hỗ trợ cấu hình nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể thêm lên đến 05 thiết bị cầm tay không dây W52H kết nối đến 1 máy trạm cơ sở W52P.

Ví dụ sau đây là các bước cấu hình 1 hệ thống gồm bộ 1 máy W52P và W52H đi kèm, cùng với một máy W52H rời.

 • Đối với máy W52H đi kèm, mặc định đã được kết nối với W52P trong cùng hộp sản phẩm.
 • Đối với máy W52H rời, bạn cần đăng ký cho nó kết nối vào máy W52P. Trước hết, nhấn và giữ nút phát sóng trên máy W52P trong 3 giây cho tới khi đèn phát sóng chớp.
 • Fr_2015.05.27_06_W52P
 • Tiếp theo vào màn hình máy W52H, nhấn OK để vào menu, chọn Settings -> Registration -> Register Handset để đăng ký với máy W52P đang phát sóng. Sau khi đăng ký thành công, máy W52H này có tên là H2 (máy đi kèm hộp với W52P có tên H1)
 • Bây giờ, bạn có thể vào hệ thống W52P trên web để cấu hình. Bạn nhấn OK để vào menu, chọn Status -> Base, bạn sẽ thấy IP của hệ thống. Bạn nhập IP này lên trình duyệt. Nhập username password admin/admin của máy W52P.
 • Bạn sẽ vào trang cấu hình account, Account1 là máy W52H đi chung hộp với W52P, còn máy W52H rời sẽ là Account2. Lưu ý hệ thống hỗ trợ tối đa 5 máy.
 • Cau-hinh-Sip-W52H
 • Đổi tên Handset để hiển thị trên màn hình điện thoại cho dễ nhớ. Ví dụ ở đây H1 được đổi thành 201.
 • Change_handset_name
 • Nếu quý khách có câu hỏi liên quan đến điện thoại IP và dịch vụ tổng đài ảo thông minh Taduphone, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi. Hotline 1800 6980, nhấn phím 1 để được hỗ trợ.

HƯỚNG DẪN INTALL EXTENTION PHP TRÊN DIRECTADMIN

 • Để cấu hình thêm các Extention php trong Directadmin, chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Login vps thông qua tài khoản SSH root.

Bước 2: Sử dụng lệnh which php để kiểm tra đường dẫn của php trong vps:

which

Bước 3: Xem phiên bản của PHP đang sử dụng trong đường dẫn /usr/local/bin /php :

ls

Bước 4: Truy cập đến đường dẫn /usr/local/php56/bin :

bin

Bước 5: Sử dụng dòng lệnh ./pecl install <tên_extention> (ví dụ ở đây là extention imagick), để cài đặt extention php:

pecl

“Lưu ý: Đối với extention Imagick trước khi cài đặt cần phải cấu hình imagemagick-devel bằng lệnh sau: “

yum install imagemagick-devel

Bước 5: Thêm dòng “ extension=imagick.so ” vào cuối dòng trong php.ini và save lại.

Bước 6: Sử dụng lệnh php -m |grep <tên_extention> để kiểm tra extention đó đã có trên hệ thống chưa.

Bước 7: Khởi động lại máy bằng dòng lệnh:

                      reboot

Hướng dẫn tạo 1 Mail Local trên VPS để nhận thông tin đăng nhập Host trên DIRECTADMIN

Bước 1: Tạo 1 tài khoản Reseller  với domain vps.local

a

Bước 2: Truy cập vào User chứa domain vps.local vừa tạo -> Click vào menu E-Mail Accounts để tạo Email  admin@vps.local

a

Bước 3: Tại đây quý khách điền thông tin như hình sau

a

Bước 4: Bước này, quý khách truy cập với tài khoản quản trị (admin)  -> chọn Show All Users

a

Bước 5: Tại đây chọn Host (user) nào muốn nhận lại thông tin đăng nhập -> chọn user User Data

a

Bước 6: Tại đây quý khách điền email admin@vps.local  vào phần Resend Welcome E-Mai -> chọn Send

a

Bước 7: Tại đây quý khách vui lòng truy cập vào http://xxx.xxx.xxx.xxx/roundcube/   (xxx là ip của VPS)

Kiểm tra để nhận lại thông tin đăng nhập của Host (user) vừa thao tác ở Bước 5