Gia hạn dịch vụ

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

  • Bên menu bên trái chọn “Dịch vụ” > “Dịch vụ đang sử dụng”.
  • Những dịch vụ hết hạn nhưng vẫn đang chạy sẽ nằm trong “Dịch vụ đang sử dụng”, những dịch vụ hết hạn và đã ngừng hoạt động sẽ nằm trong “Dịch vụ hết hạn”.

  • Tìm dịch vụ cần gia hạn bằng cách nhập tên miền, IP VPS hoặc tên VPS.

  • Bên menu bên phải của dịch vụ nhấn 003 > “Gia hạn”