Nâng cấp dịch vụ đang sử dụng

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

Lưu ý: Chỉ những dịch vụ có trạng thái 002 mới có thể nâng cấp. Đối với tài khoản đại lý, không thể nâng cấp hoặc gia hạn 2 dịch vụ của 2 khách hàng khác nhau, cũng như với tài khoản đại lý không thể vừa mua mới vừa gia hạn hay nâng cấp.

  • Bên menu bên trái chọn Dịch Vụ > Dịch Vụ Đang Sử Dụng để xem tất cả dịch vụ.

  • Tìm dịch vụ cần nâng cấp -> nhấn  003 -> Nâng cấp.

004

  • Chọn gói dịch vụ muốn nâng cấp.

005

  • Nhấn Tiếp tục.
  • Các bước thanh toán làm tương tự như mua sản phẩm mới.