Thiết lập thương hiệu riêng

Lưu ý: Khi đại lý sử dụng thương hiệu riêng, khách hàng của đại lý sẽ không sử dụng được hệ thống support qua ticket.

Sau khi tài khoản quý khách được nâng cấp lên tài khoản đại lý:

  1. Đăng nhập vào me.tadu.vn.
  2. Bên menu bên trái chọn “Cấu Hình”.
  3. Chọn “Thông tin đại lý”.

 

Nếu quý khách chọn sử dụng “Thương hiệu Tadu“, quý khách không thể sử dụng tính năng “Cấu hình bảng giá riêng“.

01

Quý khách muốn sử dụng thương hiệu riêng, chọn “Thương hiệu riêng“.

Việc sử dụng thương hiệu riêng, khách hàng của đại lý sẽ:

  1. Không thể login vào me.tadu.vn.
  2. Không thể sử dụng tính năng “Gửi hỗ trợ (ticket)“.

Trong khung nhập tên miền, quý khách vui lòng nhập tên miền quý khách muốn dùng làm thương hiệu riêng và kèm theo subdomain quý khách muốn sử dụng.

Ví dụ: me.thuexe247.vn, hoặc id.thuexe247.vn, hoặc support.thuexe247.vn,…

Lưu ý: quý khách vui lòng không nhập tên miền của Tadu vào đây, ví dụ: me.tadu.vn, hoặc id.tadu.vn, hoặc support.tadu.vn, …

02

Quý khách chọn “Cấu hình trang quản lý“.

Nếu quý khách có thể tự cấu hình DNS, quý khách làm theo hướng dẫn như hệ thống gợi ý.

03

Nếu quý khách muốn nhờ Tadu hỗ trợ, chọn “Nhờ Tadu hỗ trợ“.

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin quản trị DNS của tên miền quý khách làm thương hiệu riêng, với ví dụ trong hình, sẽ cung cấp thông tin quản trị DNS của tên miền thuexe247.vn.

04

Quý khách tiếp tục nhập thông tin công ty. Những thông tin này sẽ thể hiện trong trang thương hiệu riêng của đại lý, và trong email hệ thống gửi cho khách hàng của đại lý.

05

Quý khách nhập thông tin tài khoản ngân hàng. Nội dung này sẽ được hiển thị trong mail đơn hàng gửi cho khách hàng của đại lý. Với nội dung này, khách hàng của đại lý có thể biết thông tin chuyển khoản của đại lý để thực hiện thanh toán.

06

Nhấn “Cập nhật“.