Sửa nội dung trang hoàn tất đơn hàng

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn hoặc trang thương hiệu riêng.

Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng cho những đại lý sử dụng thương hiệu riêng. Nội dung chỉnh sửa trong chức năng này sẽ được hiển thị tại trang “Đăng ký đơn hàng thành công” khi khách hàng đại lý đăng nhập vào trang thương hiệu riêng để đặt hàng.

  • Bên menu bên trái chọn Cấu hình > Trang hoàn tất đơn hàng

  • Chỉnh sửa nội dung theo nhu cầu đại lý > Cập nhật
  • Mỗi tab sẽ ứng với những phương thức thanh toán khách hàng chọn.
  • Sau khi Cập nhật có thể sử dụng tính năng xem trước để xem kiểm tra nội dung khi hiển thị.