Cập nhật CMND tên miền VN

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Đăng nhập vào me.xxxx.com (đối với đại lý hoặc khách hàng của đại lý sử dụng thương hiệu riêng).

Đăng nhập vào me.tadu.vn (đối với đại lý dùng thương hiệu Tadu hoặc khách hàng lẻ của Tadu).

  • Ngay khi đăng nhập vào trang dashboard, nếu quý khách có tên miền VN cần cập nhật CMND, hệ thống sẽ cảnh báo, quý khách nhấn vào “Nhấn vào đây để cập nhật CMND”.

  • Hoặc bên menu bên trái chọn “Dịch vụ” > “Tên miền cần cập nhật CMND”.

  • Nhiều tên miền sử dụng chung 1 bản khai thì chỉ cần cập nhật 1 lần là hoàn tất.
  • Ngay bên phải bản khai cần cập nhật, nhấn 003> Cập nhập CMND
  • Upload mặt trước và mặt sau CMND.
  • nhấn “Cập nhật“.