Cài đặt SSL trên Directadmin

Trước khi cài đặt cấu hình SSL trên Directadmin, Qúy khách phải có SSL đã được active, và gồm các file .crt , private_key như hình sau: (Lưu ý là mở từng file bằng Notepad hoặc Notepad++)

1

 

 

 

 

 

Bây giờ quý khách có thể tiến hành để cấu hình SSL trên Directadmin.

B1: Qúy khách vui lòng đăng nhập vào user của hosting trên Directadmin và click vào SSL Certificates . (Hoặc có thể đăng nhập bằng tài khoản Admin hoặc Reseller)

B2: Qúy khách copy hết nội dung bên trong các file có đuôi .crt , và file private_key.txt vào ô Paste a pre-generated certificate and key. (click chuột vào ô tròn của mục  Paste a pre-generated certificate and key để chọn )

Lưu ý, quý khách copy file key ssl theo thứ tự bên dưới.

1 File privatekey.txt

2. domain.com.crt

3. các file .crt còn  lại.

rồi save lại, sẽ có thông báo đã add SSL Certificates.

B3: Kích hoạt SSL trên Hosting DirectAdmin

Phần Your Account => Domain Setup => click chọn domain đang cần cài đặt SSL. Quan trọng nhất Qúy khách phải tích chọn 2 ô như hình dưới đây:
Secure SSL và Use a symbolic link from private_html to public_html – allows for same data in http and https

Sau đó click “Save

B4: Sau khi cài đặt SSL thành công, quý khách có thể vào các trang check ssl online để kiểm tra lại như trang sau:

uRL: http://ssltools.com

Chúc quý khách cài đặt thành công SSL trên Directadmin.