Gửi lại thông tin dịch vụ

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

  • Tìm dịch vụ muốn gửi lại thông tin, phương pháp tìm dịch vụ
  • Bên menu bên phải dịch vụ chọn 003 > “Gửi lại thông tin”

  • Hệ thống sẽ gửi lại thông tin quản trị dịch vụ vào email của khách hàng.