Đăng ký hosting

Lưu ý: Quy trình đặt mua trong me.tadu.vn cũng tương tự ngoài trang chủ tadu.vn.

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

  • Bên menu bên trái chọn “Đăng ký mới” > “Đăng ký mới hosting”.

  • Chọn gói hosting muốn sử dụng -> nhấn “Đặt mua ngay”.
  • Nhập tên miền sẽ chạy trên hosting này -> nhấn “Kiểm tra tên miền”.

  • Nếu tên miền chưa mua sẽ hỏi bạn có muốn mua cả tên miền này không? Nhấn “Đăng ký” để đưa tên miền này vào giỏ hàng, nhấn “Không đăng ký” nếu không muốn mua.

  • Chọn thời gian sử dụng.
  • Chọn hệ điều hành.
  • Ghi chú những yêu cầu khác nếu có.
  • Nhấn “Tiếp tục”.