Đăng ký domain

Lưu ý: Quy trình đặt mua trong me.tadu.vn cũng tương tự ngoài trang chủ tadu.vn.

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

 • Bên menu bên trái chọn “Đăng ký mới”  > “Đăng ký mới domain (tên miền)”.

 

 • Nhập tên miền cần mua vào textbox -> nhấn “Tìm”.
 • Nhấn “Đặt mua” vào những tên miền muốn mua.
 • Nhấn “Không mua nữa” để bỏ mua tên miền tương ứng.

 • Sau khi chọn xong danh sách tên miền cần mua -> nhấn “Tiếp tục”.

 • Chọn mua gói hosting sử dụng tên miền nếu có nhu cầu mua hosting.
 • Chọn mua gói email server sử dụng tên miền nếu có nhu cầu.
 • Chọn mua “ẩn thông tin tên miền” nếu có nhu cầu.
 • Nhập những yêu cầu cài đặt hoặc những yêu cầu hỗ trợ thêm nếu có.
 • Nhấn “Tiếp tục”.

 • Xem xét lại tổng thể đơn hàng. Chỉnh sửa thời gian nếu cần thiết.
 • Nhấn “Tiếp tục”.
 • Nhập bản khai tên miền (thông tin này sẽ được hiển thị trên Whois, đối với tên miền quốc tế có thể thay đổi Whois, đối với tên miền .VN thì không thể thay đổi mà chỉ có thể huỷ đi rồi mua lại.).
 • Lưu ý: đối với tên miền quốc tế, email kích hoạt (active) tên miền sẽ được gửi về mail được nhập trong bản khai này.
 • Nếu chọn bản khai có sẵn, tên miền này sẽ sử dụng chung bản khai với những tên miền trước. Nếu quý khách không muốn sử dụng chung bản khai quý khách nên nhập mới.
 • Nhấn “Tiếp tục”.

 • Kết thúc quy trình đăng ký tên miền tại Tadu.vn.