Quản lý đơn hàng

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

  • Bên menu bên trái chọn “Đơn hàng” > chọn loại đơn hàng cần liệt kê