Hướng dẫn xác thực tên miền bằng record TXT khi đăng ký RAPIDSSL

Sau khi đơn hàng SSL được khởi tạo, khách hàng sẽ nhận được thông tin cấu hình  SSL dưới dạng TXT DNS Record để xác thực tên miền có dạng:

Hostname: tenmiendangky_SSL

TXT Value: 5cl9shqzc686qtjn7tr0kz6g8c5z2dgq

Để hoàn thành bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Mở trang quản trị DNS của tên miền.
  2. Thêm Record TXT
  3. Phần Hostname nhập: hoặc tên miền đăng ký (ví dụ: tadutest.com)
  4. Phần Value nhập: 5cl9shqzc686qtjn7tr0kz6g8c5z2dgq

Sau đó phản hồi lại Email cho Kỹ thuật để được kiểm tra tên miền được xác thực đúng hay chưa. Nếu chính xác TADU sẽ gửi khách hàng các file chứng thực để cài đặt SSL.