Hướng dẫn thêm máy nhánh tổng đài ảo Taduphone

Bước 1:

  • Đăng nhập thành công vào tổng đài me.taduphone.vn.
  • Click vào “Cấu hình” -> Click vào “Nhân viên” ->  Chọn phòng ban muốn thêm nhân viên.

Vd: Click vào “Cấu hình” ->  Click vào màn hình  “Nhân viên ” ->  Chọn  “Trụ sở chính”  -> Chọn “Phòng tiếp tân”.

cau_hinh_may_nhanh_buoc_1 

Bước 2:  Tại màn hình Click vào “Thêm mới”.

Sau đó, màn hình “Cập Nhật Nhân viên” hiện lên.

cau_hinh_may_nhanh_buoc_2

Bước 3:

–   Điền thông tin nhân viên: Email, mật khẩu, tên, Số nội bộ, Mật khẩu phone IP.

–   Click chọn “Điên thoại bàn”.

 

Vd: Thông tin nhân viên mới có:

+  Email: sale102@02873000048.vn

+ Mật khẩu: 4312123

+ Tên: sale102

+ Số nội bộ: 102

+ Mật khẩu phone IP: 15161718
+ Chọn chức năng sử dụng điện thoại bàn.

cau_hinh_may_nhanh_buoc_3

Bước 4:

Click “Lưu trữ” = > Nhân viên vừa tạo mới hiển thị trên màn hình.

Vd: Nhân viên sale102@02873000048.vn có số nhánh 102 được thêm vào phòng tiếp tân.

cau_hinh_may_nhanh_buoc_4

Bước 5

Để tiếp tục cài đặt cho điện thoại ta thực hiện theo như link dưới đây:

https://trogiup.tadu.vn/huong-dan-su-dung-dien-thoai-ip/

Với thông tin quan trọng cần lưu ý là:

+ Số nội bộ: 102

+ Mật khẩu phone IP: xxxxxxxx
+ Server Host và Port do chúng tôi đã cung cấp.