Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên Cpanel

Để đặt SSL Let’s Encrypt trên Cpanel cần thực hiện các bước sau:

  • Login vào Cpanel->Let’s Encrypt for cPanel

1

  • Sau khi kích chọn Let’s Encrypt for cPanel sẽ xuất hiện giao diện như ảnh bên dưới. Kích chọn Issue cho tên miền cần cài đặt SSL.

2

  • Sau khi kích chọn Issue sẽ xuất hiện giao diện như ảnh bên dưới. Mặc định mục INCLUDE sẽ được check, quý khách cần bỏ check mục INCLUDE như trong ảnh. Sau đó kích chọn Issue để hoàn tất.

3

  • Sau khi việc cài đặt hoàn tất sẽ có thông báo như bên dưới:

6

Lưu ý: SSL Let’s Encrypt là phiên bản miễn phí nên số lượng người sử dụng trên thới giới rất lớn, đôi lúc khi cài đặt SSL sẽ gặp thông báo lỗi không kết nối được. Quý khách cần kiểm tra lại xem cấu hình DNS tên miền trỏ đúng về hosting chưa? Nếu đã trỏ chính xác thì cần thực hiện lại các thao tác trên vài lần để có thể xác thực việc cài đặt.