HƯỚNG DẪN TẠO MỚI EMAIL USER TRÊN EMAIL SERVER

Để tạo mới user trên email server cần thực hiện các bước sau:

  • Truy cập cập đường dẫn http://mailadmin.yourdomain.com và điền thông đăng nhập email làm mail admin. Thường sẽ là mail postmaster@yourdomain.com (yourdomain.com là tên của domain tạo email) sau đó chọn login để đăng nhập vào quản trị mailadmin.

mail1

  • Sau khi login vào sẽ xuất hiện trang quản trị email. Chọn “Mailbox -> Add New”  để tạo mới user:

mail2

  • Chọn “Add New”

mail3

  • Xuất hiện hộp thoại “MailEnable – Mailbox Creation Winzard, nhập các thông tin tài khoản muốn tạo ở ô login và mật khẩu đăng nhập ở ô Paswdord , Sau đó chọn Add để hoàn thành việc tạo mới một email user.

mail4

Đăng nhập email mới tạo bằng cách truy cập vào đường dẫn: http://mail.yourdomain.com (yourdomain.com là tên domain của quý khách đăng ký làm emailserver) và nhập thông tin tài khoản và mật khẩu mới vừa tạo để truy cập và sử dụng.

——————————————-Thank Best And Regard————————————————