Cài đặt IMAP Extension PHP Direct Admin

Chúng ta sẽ Login SSH vào VPS và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới . Gõ các lệnh theo trình tự để cài IMAP Extension :

* Lưu ý:  Với hệ điều hành Centos , ta dùng lệnh :

yum -y install pam-devel

Còn Ubuntu ta dùng :

apt-get install libc-client-dev 

Tiếp theo chúng ta copy dòng lệnh sau để cài đặt imap extension:

cd /root
wget -O imap_php.sh files.directadmin.com/services/all/imap_php.sh
chmod 755 imap_php.sh
./imap_php.sh

Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ dùng lệnh bên dưới để kiểm tra trạng thái của imap:

./imap_php.sh –check

Ảnh kèm :

trogiup

Sau khi hoàn tất các bước trên , ta gõ lệnh: reboot .

Tham khảo thêm ở link sau  : https://help.directadmin.com/item.php?id=341