Chuyển quyền sở hữu dịch vụ

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Đăng nhập vào me.xxxx.com (đối với đại lý hoặc khách hàng của đại lý sử dụng thương hiệu riêng).

Đăng nhập vào me.tadu.vn (đối với đại lý dùng thương hiệu Tadu hoặc khách hàng lẻ của Tadu).

  • Bên menu bên trái chọn “Dịch vụ” > “Dịch vụ đang sử dụng”

  • Ngay bên phải dịch vụ cần chuyển, nhấn 003> “Chuyển chủ sở hữu”

01

  • Nhập email chủ sở hữu muốn chuyển qua.

Lưu ý: Quyết định chuyển đổi này quý khách cần xem xét thật kỹ, vì Tadu sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp phát sinh.

02

  • nhấn “Quyết định chuyển“.