Chuyển domain về Tadu

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế id.tadu.cloud, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là id.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Đăng nhập vào id.xxxx.com (đối với đại lý hoặc khách hàng của đại lý sử dụng thương hiệu riêng).

Đăng nhập vào id.tadu.cloud (đối với đại lý dùng thương hiệu Tadu hoặc khách hàng lẻ của Tadu).

  • Ngay menu bên trái chọn “Đăng Ký Mới” -> chọn “Chuyển domain (tên miền) về Tadu”

  • Nhập tên miền cần chuyển (chỉ chuyển tên miền quốc tế), và mã Authorization code (mã này được cung cấp bởi nhà quản lý tên miền hiện tại của quý khách).

*Lưu ý: Để chuyển được domain, quý khách vui lòng tắt chức năng ẩn thông tin tên miền (Whois privacy) và unlock tên miền bên nhà cung cấp dịch vụ cũ.

  • Nhấn “Tiếp theo”.
  • Những bước còn lại như đăng ký 1 tên miền mới.