Thêm mới khách hàng

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Đăng nhập vào me.xxxx.com (đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng).

Đăng nhập vào me.tadu.vn (đối với đại lý dùng thương hiệu Tadu).

  • Bên menu bên trái chọn “Khách hàng” > “Thêm mới”.

  • Điền đẩy đủ thông tin khách hàng -> nhấn “Lưu”.

Lưu ý: Hệ thống sẽ gửi email xác nhận đăng ký tài khoản về email của khách hàng, khách hàng cần check mail và kích hoạt (active) tài khoản để đăng nhập vô hệ thống để quản trị dịch vụ cũng như thực hiện các thao tác khác.