Gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật

Lưu ý: Những thắc mắc, yêu cầu liên quan đến kỹ thuật đều có thể gửi yêu cầu hỗ trợ bất cứ lúc nào, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hoạt động 24/7.

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

  • Bên menu bên trái chọn “Hỗ Trợ (24/7)” -> “Gửi yêu cầu mới”.

  • Chọn phòng ban.
  • Chọn loại dịch vụ cần hỗ trợ.
  • Chọn dịch vụ cần hỗ trợ (Lưu ý: cần chọn đúng dịch vụ cần hỗ trợ để đảm bảo tính chính xác, nếu quý khách chọn sai có thể dẫn đến hỗ trợ sai dịch vụ).
  • Nhập tiêu đề.
  • Nhập chi tiết nội dung cần hỗ trợ là gì, chi tiết lỗi phát sinh, nội dung càng chi tiết phòng kỹ thuật làm việc càng hiệu quả và hỗ trợ quý khách càng nhanh.
  • Đính kèm hình ảnh nếu có.
  • Nhấn “Gửi”.