Cấu hình IP cho domain

Lưu ý: Quý khách có thể cấu hình IP cho domain trong sdns.vn với các thao tác tương tự.

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

  • Hệ thống sẽ chuyển qua https://sdns.vn/.
  • Chọn tab “Quản lý NameServer” để kiểm tra DNS.
  • Tên miền được đăng ký tại Tadu sẽ mặc nhiên có DNS là ns1.sdns.vn, ns2.sdns.vn, ns3.sdns.vn. Nếu chưa có, quý khách điền vào như trên. -> nhấn “Lưu thay đổi”.

15

  • Lưu ý: nếu DNS được chuyển qua nhà cung cấp khác (không còn là ns1.sdns.vn, ns2.sdns.vn, ns3.sdns.vn), thì hoạt động của tên miền này không còn liên quan đến Tadu, hoạt động tên miền nhanh hay chậm cũng không liên quan tới hệ thống Tadu, cấu hình IP cũng không thể cấu hình bên Tadu mà phải qua dịch vụ DNS mà tên miền được chuyển về. Ví dụ: DNS của tên miền là ns.xxx.com thì phải vào trang xxx.com để cấu hình IP cho tên miền.
  • Chọn tab “Quản lý Records” để cấu hình IP.
  • Lưu ý: Nếu DNS không được cấu hình ns1.sdns.vn, ns2.sdns.vn, ns3.sdns.vn thì không thể chuyển qua tab “Quản lý Records” để thao tác.