Hướng dẫn cài đặt module Taduphone trên Vtiger

Chuẩn bị dữ liệu:

 • Đăng nhập thành công vào tổng đài me.taduphone.vn.
 • Click vào “Cấu hình” -> Mục “API kết nối TaduPhone”, click “Phát sinh API key mới”. ApiId và ApiKey này được dùng để kết nối từ Vtiger. Bạn cần bảo mật nó. Bạn có thể phát sinh key lại và điền vào Vtiger nếu cần.
 • Web hook URL: Là đường dẫn có được sau khi cài đặt module Taduphone trên Vtiger.

Cai_dat_module_Taduphone_step_0

 

Bước 1: Download file zip tại đây install_packageVtigerTaduPhone_v1.3 và tiến hành cài đặt.

 • Login Vtiger bằng tài khoản admin. Vào “Module Management” => “Modules”, click “Import Module from Zip”.
 • Chọn file zip đã download và Import.

Cai_dat_module_Taduphone_step_1

 

Cai_dat_module_Taduphone_step_2

Bước 2: Cấu hình kết nối đến Taduphone

 • Sau bước 1, module Taduphone được hiển thị trên danh sách modules. Chọn “Settings => Config Tadu Phone”

Cai_dat_module_Taduphone_step_3

 • Nhập ApiId và ApiKey đã phát sinh trên tổng đài Taduphone vào màn hình Config. Bỏ chọn Socket (do chức năng này cần thư viện NPM và Nodejs – không được hỗ trợ trên hầu hết các hosting PHP). Nhấn “Save”

Cai_dat_module_Taduphone_step_4

 

Bước 3: Cấu hình số nội bộ (trên hệ thống Taduphone) cho người dùng của Vtiger.

 • Vào màn hình thông tin người dùng, nhập số nội bộ muốn gán cho người dùng này vào cột “CRM Phone Extension”. Ví dụ: administrator được gán số 001, khi administrator thực hiện cuộc gọi từ CRM, điện thoại số 001 sẽ được sử dụng.

Gan_so_noi_bo_cho_user

 

Bước 4: Thực hiện cuộc gọi.

 • Thực hiện cuộc gọi Manual:
  • Mở bàn phím phía góc phải bên dưới màn hình.
  • Nhập số điện thoại gọi đi bằng cách nhấn phím số.
  • Nhấn nút gọi màu xanh.
  • Cuộc gọi bắt đầu được thực hiện. Đầu tiên, điện thoại 001 sẽ rung chuông, administrator nhấc điện thoại 001, cuộc gọi sẽ được chuyển hướng tiếp đến số gọi đi 101. Đầu dây 101 sẽ rung chuông và có thể bắt máy để nghe. Lưu ý, trong ví dụ này, bạn có thể gọi đến số di động 0909xxxxxx thay vì 101.

Tao_Cuoc_Goi_Manual

 • Thực hiện cuộc gọi dựa trên số điện thoại đã lưu của contact:
  • Click vào biểu tượng điện thoại bên cạnh tên của contact.
  • Cuộc gọi bắt đầu thực hiện tương tự như cuộc gọi manual. Form thông tin contact sẽ được hiển thị.

Tao_Cuoc_Goi_Contact

 

 • Trường hợp khách hàng gọi đến. Người dùng có thể nhấn vào nút đỏ “Mở form thông tin khách hàng” để biết thông tin contact đang gọi (trong trường hợp số điện thoại contact này đã được lưu trữ trước đó).

Mo_form_contact

 • Nếu quý khách có câu hỏi liên quan đến dịch vụ tổng đài ảo Taduphone và vấn đề tích hợp với Vtiger, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi. Hotline 1800 6980, nhấn phím 1 để được hỗ trợ.