Sửa thông tin khách hàng

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Đăng nhập vào me.xxxx.com (đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng).

Đăng nhập vào me.tadu.vn (đối với đại lý dùng thương hiệu Tadu).

  • Bên menu bên trái chọn “Khách hàng” > “Danh sách”.

  • Tìm khách hàng cần chỉnh sửa thông tin -> nhấn 003-> “Sửa
  • Sửa thông tin -> nhấn “Lưu“.