Backup Hosting trên Directadmin

Tadu xin hướng dẩn việc backup một hosting trên Directadmin.

  • Đầu tiền quý khách cần phải đăng nhập vào giao diện hosting với  x.x.x.x:4444 Hoặc tùy theo port x.x.x.x:2222
  • Phần Your Account -> Qúy khách chọn Create/Restore Backups -> Sau đó chọn Create Backup

1

  • Sau khi quý khách Create Backup xong, quý khách đợi khoản thời gian rồi bấm vào phần Message System (ở góc phải trên cùng của màn hình) xem thông báo backup xong chưa.
  • Khi backup xong rồi,  Qúy khách chọn File Managers -> chọn thư mục backups -> rồi quý khách có thể chuột phải file backup.tar.gz rồi chọn Save link as để down file backup về.

— Kết Thúc —