CÁCH TẠO DANH SÁCH MAIL ĐỂ GỬI VÀ NHẬN THƯ THEO NHÓM

Tạo một danh sách mail để giúp quý khách tiện lợi hơn trong quá trình quản lý các user mail của nhân viên chung phòng ban, các nhân viên có thể nhận được các thư thông báo từ cấp trên hoặc các bộ phận liên quan được gửi đến theo nhóm.

  1. Để tạo một danh sách mới, quý khách đăng nhập vào mail admin sau đó nhấn List > Add New
Các thao tác để tạo một danh sách mới
  • Tiếp theo quý khách cần thêm các nội dung như: tên danh sách, thêm email mặc định cho danh sách này.
hướng dẫn list mail
Điền các thông tin cần thiết để tạo danh sách mới
hướng dẫn list mail
Mẫu ví dụ cách điền thông tin cho list mail
  • Sau khi tạo thông tin cho danh sách xong, quý khách bắt đầu thêm các member vào danh sách gửi nhận thư chung này. Bấm vào nút edit >Add Member > Nhập địa chỉ email cần thêm vào và nhấn nút Add
hướng dẫn list mail
Click chọn Add member để thêm tài khoản vào danh sách gửi chung
hướng dẫn list mail
Điền địa chỉ SMTP để thêm các member tương ứng

Sau khi thêm thành công thì quý khách sẽ có được 1 dánh sách như sau:

hướng dẫn list mail
                                 Danh sách member đã được thêm vào list mail.

 

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ĐỌC BÀI VIẾT NÀY.