Cấu hình SSL trên Cpanel

Sau khi đăng kí SSL cho tên miền hoàn tất, khách hàng sẽ nhận được thông tin các file để cấu hình ssl cho tên miền. Như dịch vụ ssl bên Tadu cung cấp khách hàng sẽ nhận được một file tendomain.zip.  Sau khi giải nén file trên ra sẽ nhận được các file cấu hình cần thiết.

4

 

Để cấu hình SSL trên Cpanel

 • Login vào Cpanel-> SSL/TLS Manager

1

 • Kích chọn Manage SSL sites

2

 • Kích chọn domain cần cấu hình SSL

3

 

 • Sau khi chọn tên miền cần cài đặt SSL, tiến hành copy nội dung file đã được cung cấp vào ba ô tương ứng.

Copy nội dung File lxcvps_info.crt vào ô có tên Certificate: (CRT)

Copy nội dung File private_key.txt vào ô có tên Private Key: (KEY)

Copy toàn bộ nội dung các File còn lại (ngoại trừ file PKCS7.p7b)  vào ô Certificate Authority Bundle: (CABUNDLE)

 • Sau khi copy ->Install Certificate để hoàn tất cài đặt.

Chuyển domain về Tadu

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế id.tadu.cloud, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là id.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Đăng nhập vào id.xxxx.com (đối với đại lý hoặc khách hàng của đại lý sử dụng thương hiệu riêng).

Đăng nhập vào id.tadu.cloud (đối với đại lý dùng thương hiệu Tadu hoặc khách hàng lẻ của Tadu).

 • Ngay menu bên trái chọn “Đăng Ký Mới” -> chọn “Chuyển domain (tên miền) về Tadu”

 • Nhập tên miền cần chuyển (chỉ chuyển tên miền quốc tế), và mã Authorization code (mã này được cung cấp bởi nhà quản lý tên miền hiện tại của quý khách).

*Lưu ý: Để chuyển được domain, quý khách vui lòng tắt chức năng ẩn thông tin tên miền (Whois privacy) và unlock tên miền bên nhà cung cấp dịch vụ cũ.

 • Nhấn “Tiếp theo”.
 • Những bước còn lại như đăng ký 1 tên miền mới.

Cập nhật CMND tên miền VN

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Đăng nhập vào me.xxxx.com (đối với đại lý hoặc khách hàng của đại lý sử dụng thương hiệu riêng).

Đăng nhập vào me.tadu.vn (đối với đại lý dùng thương hiệu Tadu hoặc khách hàng lẻ của Tadu).

 • Ngay khi đăng nhập vào trang dashboard, nếu quý khách có tên miền VN cần cập nhật CMND, hệ thống sẽ cảnh báo, quý khách nhấn vào “Nhấn vào đây để cập nhật CMND”.

 • Hoặc bên menu bên trái chọn “Dịch vụ” > “Tên miền cần cập nhật CMND”.

 • Nhiều tên miền sử dụng chung 1 bản khai thì chỉ cần cập nhật 1 lần là hoàn tất.
 • Ngay bên phải bản khai cần cập nhật, nhấn 003> Cập nhập CMND
 • Upload mặt trước và mặt sau CMND.
 • nhấn “Cập nhật“.

Mua thêm IP cho VPS và Hosting

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

Lưu ý: Chỉ những dịch vụ có trạng thái 002 mới có thể mua thêm IP. Đối với tài khoản đại lý, không thể mua thêm IP cho 2 dịch vụ khác nhau của 2 khách hàng khác nhau, cũng như với tài khoản đại lý không thể vừa mua IP vừa mua sản phẩm mới.

 • Bên menu bên trái chọn Dịch Vụ > Dịch Vụ Đang Sử Dụng để xem tất cả dịch vụ.

Continue reading Mua thêm IP cho VPS và Hosting

Nâng cấp dịch vụ đang sử dụng

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn.

Lưu ý: Chỉ những dịch vụ có trạng thái 002 mới có thể nâng cấp. Đối với tài khoản đại lý, không thể nâng cấp hoặc gia hạn 2 dịch vụ của 2 khách hàng khác nhau, cũng như với tài khoản đại lý không thể vừa mua mới vừa gia hạn hay nâng cấp.

 • Bên menu bên trái chọn Dịch Vụ > Dịch Vụ Đang Sử Dụng để xem tất cả dịch vụ.

Continue reading Nâng cấp dịch vụ đang sử dụng