Chỉnh sửa trang quản trị thương hiệu riêng

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Tính năng này chỉ áp dụng cho đại lý sử dụng thương hiệu riêng.

Đăng nhập vào me.tadu.vn hoặc me.xxxx.com

 • Bên menu bên trái chọn “Giao Diện” > “Sửa giao diện (CSS)”

 • Viết lại CSS để chỉnh sửa giao diện cho hợp ý sau đó nhấn “Cập nhật

 • Sau khi nhấn “Cập nhật” giao diện mới sẽ được áp dụng ngay lập tức.

Hướng dẫn viết lại CSS:

 • Để bài viết được đơn giản, Tadu chỉ hướng dẫn cách thức đổi màu đối với menu bên trái, các phần tử khác đều được áp dụng với phương pháp tương tự.
 • Để đổi màu menu bên trái, việc đầu tiên ta cần xác định Class nào tác động đến màu sắc của menu bên trái, sau đó viết lại Class này.
 • Để thay đổi giao diện, chúng ta cần viết lại CSS cho các phần tử nhằm mục đích thay đổi màu sắc, hiệu ứng,…
 • Việc đầu tiên là xác định phần tử cần viết lại CSS.
 • mở giao diện bằng chrome > click chuột phải vào menu bên trái > “Inspect“.

03

 • Ngay cửa sổ phía dưới, chúng ta chọn đúng phần tử tác động vào màu sắc trên giao diện. Ngay góc dưới bên phải ta sẽ thấy được Class tác động đến màu sắc của phần tử này.
 • Đối với trường hợp ví dụ này, Class tác động đến màu sắc của menu bên trái là slidebar với thuộc tính background-color:#263238.

04

 • Chúng ta sẽ đổi màu menu trái sang màu xanh có mã màu #0000CC.
 • Nội dung chỉnh sửa như trong hình.

05

 • nhấn “Cập nhật“.
 • Chúng ta sẽ thấy được sự thay đổi màu sắc ngay sau khi load lại trang như trong hình.

06

Tính năng hỗ trợ khách hàng (ticket)

Lưu ý : Những hỗ trợ này đại lý sẽ tự trả lời cho phía khách hàng, chính vì thế, để đảm bảo uy tín, đại lý chỉ nên mở tính năng này lên khi đại lý có nhân sự trực để trả lời cho khách hàng.

Tính năng này chỉ áp dụng cho đại lý sử dụng thương hiệu riêng.

Đăng nhập vào me.tadu.vn hoặc me.xxxx.com.

Tắt / mở tính năng:

Để tắt hoặc mở tính năng hỗ trợ ticket, vào Cấu hình > Thông tin đại lý

 

Check vào “Bật tính năng hỗ trợ ticket” > nhấn “Cập nhật“.

 

 

Sau khi đại lý mở tính năng lên, khách hàng của đại lý sẽ có thể sử dụng tính năng hỗ trợ như đại lý sử dụng để gửi cho Tadu.

 

 

Theo dõi và xử lý hỗ trợ ticket

Trên cùng phía bên phải màn hình đại lý sẽ có biểu tượng 

Đại lý cần theo dõi biểu tượng này, nếu có ticket cần hỗ trợ, bên cạnh biểu tượng này sẽ hiển thị số lượng ticket cần xử lý.

Ví dụ: nếu có 1 ticket cần hỗ trợ, sẽ hiển thị biểu tượng 

Nhấn vào biểu tượng để xem danh sách ticket, những ticket cần hỗ trợ sẽ được hiển thị ngay trên đầu.

Vào chi tiết ticket để trả lời.

Sau khi đại lý trả lời, khách hàng có thể nhận trả lời qua me.xxxx.com và cả email.

Sửa thông tin khách hàng

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Đăng nhập vào me.xxxx.com (đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng).

Đăng nhập vào me.tadu.vn (đối với đại lý dùng thương hiệu Tadu).

 • Bên menu bên trái chọn “Khách hàng” > “Danh sách”.

 • Tìm khách hàng cần chỉnh sửa thông tin -> nhấn 003-> “Sửa
 • Sửa thông tin -> nhấn “Lưu“.

Sửa nội dung trang hoàn tất đơn hàng

Sau khi đăng nhập vào me.tadu.vn hoặc trang thương hiệu riêng.

Lưu ý: Tính năng này chỉ áp dụng cho những đại lý sử dụng thương hiệu riêng. Nội dung chỉnh sửa trong chức năng này sẽ được hiển thị tại trang “Đăng ký đơn hàng thành công” khi khách hàng đại lý đăng nhập vào trang thương hiệu riêng để đặt hàng.

 • Bên menu bên trái chọn Cấu hình > Trang hoàn tất đơn hàng

Continue reading Sửa nội dung trang hoàn tất đơn hàng