Cấu hình Email gửi và nhận trên phần mềm Mail của máy MacBook

Trên màn hình của phần mềm Mail, quý khách chọn mục Mail, tiếp tục chọn Add Account
1

Chọn vào Other Mail Account.


2
Quý khách điền thông tin Name, Email Address và Password sau đó chọn Sign in.
3
Sau khi chọn Sign in sẽ hiển thị bảng nhập thông tin
+ Quý khách vui lòng nhập địa chỉ mail, password.
+ Chọn IMAP
+ Incoming Mail Server: sv3.tmail.vn
+ Outcoming Mail Server: sv3.tmail.vn
4
Sau khi quá trình nhập thông tin hoàn tất quý khách tiếp tục chọn Sign In và chờ đợi cho Mail kết nối tới Server.