Hướng dẫn cài đặt Email trên smartphone HĐH- Android

Bước 1: Truy cập vào App Email

1

 

Bước 2: Điền user (ghi đầy đủ …@tenmien)  và password của email cần cài đặt vào.

Tiếp theo chọn MANUAL SETUP

2

 

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin vào như hình bên dưới

3

 

Bước 4: Điền thông số IMAP server với  định dạng  mail.tênmiền

Security type : (tùy vào tên miền có SSL/TLS hoặc không)

Port: mặc định là 143

 

manual pop3

Bước 5: Điền vào SMTP server với định dạng  smtp.tênmiền

Security type : (tùy vào tên miền có SSL/TLS hoặc không)

Port: mặc định là 25

Nhập lại đầy đủ thông tin email user

5

 

Sau khi nhập đầy đủ kiểm tra lại:

– Sau thông số cài đặt: Chú ý đường dẫn POP/IMAP/SMTP server có đúng như nhà cung cấp đã đưa chưa.

=> Nên sử dụng IMAP vì ổn định hơn POP3

– Xem bạn đã chọn SSL, TLS kèm theo port đúng cho từng thông số chưa.

– Username bạn tên ghi đầy đủ email thay vì chỉ ghi tên email.

-> sau đó hoàn tất chọn SIGN IN