Hướng dẫn cài đặt Email trên smartphone HĐH- iOS

Bước 1: truy cập vào app Settings

a

Bước 2: Chọn Mail, Contacts, Calendars (mail, liên lạc, lịch).

 

a 

 

Chọn vào Add Account để thêm tài khoản email cần cài vào.

a

 

Bước 3: Hộp thoại Add Acount xuất hiện, tại đây chọn Other


a

 

Bước 4:

Tại đây điền đầy đủ thông tin:

  • Name: tên hiển thị.
  • Address:địa chỉ email ghi đầy đủ user@tênmiền
  • Descriptionsmô tả….
  • Password(mật khẩu): mật khẩu của user mai.

a

Nhấn Next để tiếp tục.

Bước 5: Lựa chọn giao thức duyệt mail: IMAP hoặc POP3.

Bước 6: Thiết lập trên IMAP hoặc POP3:

Name, Address and Description (tên, địa chỉ và phần mô tả): bạn vừa điền ở trên.

Host Name: mail.tênmiền (hoặc imap.tênmiền).

Username (tên người dùng): địa chỉ email của bạn.

Password (mật khẩu): mật khẩu đăng nhập email của bạn.

Trong mục Incoming Mail Server (máy chủ thư đến) và Outgoing Mail Server (máy chủ thư đi), bạn điền đầy đủ thông tin.

a

 

Sau đó chọn Next

 Bước 7:Nếu sử dụng IMAP, có thể kích hoạt mail như hình sau:

a

Sau đó nhấn Save và chờ giây lát, hệ thống hoàn tất quá trình kiểm tra.

 

Bước 8: Sau khi hoàn tất, quay lại giao diện Mail, Contacts, Celendars -> chọn tài khoản vừa tạo.

a

a

 

Bước 9: chọn vào Advanced (hình bên dưới)

a

Bước 10: Tại đây chọn cài đặt thêm IMAP hoặc POP3

Nếu cài đặt kết nối IMAP có sử dungj SSL thì Port 993

a

 

Nếu không có sử dụng SSL thì Port 143  hoặc Port 110

a

a

 

Bước 11: Để thiết lập máy chủ thư đi (Outgoing Mail Server)

Quay về menu Accout -> click vào SMTP mail.tenmien

Nếu có sử dụng SSL -> chọn Port  465

a

Nếu không có SSL -> chọn Port  25

a