Hướng dẫn cài đặt FFmpeg lên Centos 7

FFmpeg là một bộ công cụ miễn phí nguồn mở để xử lý các tệp đa phương tiện. Nó chứa một tập hợp các thư viện âm thanh và video được chia sẻ như libavcodec, libavformat và libavutil. Với FFmpeg, bạn có thể chuyển đổi giữa các định dạng video và âm thanh khác nhau, đặt tốc độ mẫu, ghi lại âm thanh/video phát trực tiếp và thay đổi kích thước video.

Để cài đặt FFmpeg chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1:  Cài đặt epel-release

yum install epel-release

Bước 2: Cấu hình Repository GPG key và kích hoạt Nux:

rpm -v --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro
rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-5.el7.nux.noarch.rpm

Bước 3: Cài đặt FFmpeg:

yum install ffmpeg ffmpeg-devel

Nhấn chọn Y khi có thông báo để cài đặt các gói.

Cuối cùng dùng lệnh sau để kiểm tra Version FFmpeg:

ffmpeg -version

Trong quá trình cài đặt nếu gặp vấn đề hay lỗi, các bạn có thể gửi mail về Email kythuat@tadu.vn để được hỗ trợ.