Hướng dẫn cài đặt module mod_PageSpeed lên vps sử dụng apache

Để cài đặt module mod_PageSpeed, quý khách cần phải ssh vào vps với tài khoản root và Tadu đã cung cấp cho quý khách khi đăng ký sử dụng vps. Sau khi ssh vào vps xong, quý khách làm theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt các thư viện cần thiết, hiện tại các vps công nghệ KVM mà Tadu cung cấp thì các giao diện này đã được cài đặt, nếu là LXC quý khách làm thực hiện các lệnh sau.

#yum install gcc-c++ pcre-dev pcre-devel zlib-devel make unzip -y

#yum install at -y

Bước 2: Tải gói pagespeed.

  • Giành cho Centos bản 64bit

#wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

  • Giành cho Centos  bản 32bit

#wget https://dl-ssl.google.com/dl/linux/direct/mod-pagespeed-stable_current_i386.rpm

Bước 3: Cài đặt pagespeed.

#rpm -i –nodeps mod-pagespeed-stable_current_x86_64.rpm

Bước 4: Cấu hình vào apache webservice.

#vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf (sau đó add line bên dưới vào)

Include /etc/httpd/conf.d/pagespeed.conf

Bước 5: Rào lại module deflate theo các thao tác sau.

#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Tìm đến dòng sau và rào lại bằng dấu (#), sau đó save lại.

#Include conf/extra/httpd-deflate.conf

Bước 6: Restart lại webservice.

#service httpd restart

Bước 7: Kiểm tra lại module đã được cài đặt hay chưa.

#apachectl t D DUMP_MODULES |grep pagespeed

Capture

 

 

 

Nếu có khó khăn trong quá trình thao tác, quý khách vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ mail kythuat@tadu.vn để được hỗ trợ.