Hướng dẫn cài SSL trên hosting Plesk

Sau khi có các file cài đặt SSL, quý khách có thể cài đặt SSL trên Plesk cho website của mình theo hướng dẫn sau:

Đầu tiên quý khách Login vào Plesk và chọn SSL/TLS Certificates để cài SSL:

Capture

Tiếp theo quý khách chọn Add SSL/TLS Certificate, ở giao diện này quý khách nhập các thông số tương tự như ảnh dưới đây cho website:

Capture2

Quý khách tiếp tục nhập vào nội dung trong file cài đặt SSL như sau:

Capture3

Sau cùng quý khách nhấn Upload Certificate để hoàn tất.