Hướng dẫn cấu hình Mailing List trên dịch vụ Email Doanh Nghiệp

Mailing list là một địa chỉ đại diện cho phòng ban, một nhóm người dùng…, có tác dụng nhận mail rồi phân phối xuống cho các thành viên. Được sử dụng chủ yếu trong trường hợp chúng ta muốn gửi thông báo cho nhiều người cùng lúc mà không cần phải nhập toàn bộ địa chỉ mail của người nhận vào trong bức thư, thay vào đó chúng ta chỉ cần nhập đúng một địa chỉ mailling list là đủ.

Lưu ý địa chỉ mailling list không có tính năng gửi mail mà chỉ dùng để nhận mail.

Hướng dẫn cấu hình mailing list trên dịch vụ Email Doanh Nghiệp:

  1. Login vào giao diện admin Email server:
  2. Chọn mục Domains and Accounts, click tiếp vào tên miền như hình bên dưới:

1

3. Chọn mục Mailing lists và click vào nút  như hình:

2

3

Trong phần này chúng ta sẽ có nhiều mục cấu hình tùy thuộc vào nhu cầu. Ở bài hướng dẫn này chúng ta sẽ cấu hình  theo chức năng cơ bản nhất với 3 mục sau :

  • Nhập tên cho địa chỉ tại ô:

4

  • Ở mục Who can send email to this list chúng ta có thể chọn các option khác nhau tùy theo mục đích sử dụng của địa chỉ mailing list.

Unrestricted. Everyone can send mail to this address : Cho phép  list được nhận mail từ bất kỳ nguồn nào.
Users under same domain : Chỉ nhận mail từ tên miền chính của nội bộ công ty gửi vào.
Users under same domain and its sub-domains : Chỉ nhận mail từ tên miền chính và tên miền phụ của nội bộ công ty.
Members : Chỉ nhận mail từ các thành viên của list
Moderators : Chỉ nhận mail từ người được set quyền quản lý (moderators)

  • Ở mục Mail posting , chúng ta check vào mục : Do not send a copy to sender để người gửi mail này nếu đang là thành viên trong list
  • Sau khi cấu hình xong, kéo xuống nhấn vào Save changes.

4. Tiếp theo ta click vào mục members để nhập tên các địa chỉ thành viên vào:

5

6

5. Nếu muốn set quyền moderator (quản lý quyền subscribtion và post) , chúng ta click tiếp vào mục Owners and Moderators rồi nhập địa chỉ mail vào mục Moderators. Phần Owners dùng để set quyền cho người chịu trách nhiệm cấu hình chung cho list , thêm / xóa thành viên.

7

Trong quá trình cấu hình mailing list trên dịch vụ Email Doanh Nghiệp , nếu gặp phải vấn đề gì thắc mắc, các bạn có thể gửi Email về mail: kythuat@tadu.vn để được hỗ trợ.