Hướng dẫn cấu hình và sử dụng điện thoại GrandStream

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ĐIỆN THOẠI GRANDSTREAM

GrandStreamPhone

  • Nhập thông tin máy nhánh tổng đài Taduphone của bạn: Thông tin này có được khi bạn đăng ký đầu số với TADU.

GrandStream_ConfigHost

  • Kiểm tra cấu hình DND: Tại mục “Settings > Call Features”, chọn DND

GrandStream_DND_2

  • Kiểm tra Keep Alive: Cấu hình này giúp điện thoại giữ kết nối với hệ thống tổng đài ngay cả khi mạng internet trong công ty bạn có sự thay đổi. Chọn “Accounts > Sip Settings > Basic Settings“, chọn Yes cho mục “Enable OPTIONS Keep Alive

GrandStream_Enable_OPTIONS_Keep_Alive

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI GRANDSTREAM

∗ Thực hiện cuộc gọi:

Sử dụng HandSet (tai nghe dạng tay cầm):

  1. Nhấc tai nghe.
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút HTML5 Icon hoặc phím # để gọi.

Sử dụng Speaker (loa ngoài):

  1. Nhấn 1
  2. Nhập số điện thoại, bấm nút HTML5 Icon hoặc phím # để gọi.

∗ Trả lời cuộc gọi:

Sử dụng HandSet:

Nhấc tai nghe.

Sử dụng loa ngoài:

Nhấn 1

Lưu ý: Nhấn nút Reject để từ chối cuộc gọi.

  ∗ Ngắt cuộc gọi:

Sử dụng HandSet:

Gác máy hoặc nhấn nút EndCall.

Sử dụng loa ngoài:

Nhấn 1  hoặc nhấn nút EndCall.

Sử dụng HeadSet:

Nhấn nút EndCall.

   Quay lại số vừa gọi:

Nhấn phím #, phím HTML5 Icon hoặc phím mềm “REDIAL” trên màn hình LCD.

  ∗ Ngắt Micro khi đàm thoại:

Nhấn  7  để vô hiệu hóa micro khi đang đàm thoại.

Nhấn  7  để kích hoạt lại micro.

Lưu ý: Ta còn có thể nhấn  7   để chặn các cuộc gọi vào.

   ∗ Chuyển cuộc gọi:

Nhấn HTML5 Icon nhấn số nội bộ cần chuyển, nhấn bấm nút HTML5 Icon hoặc phím # để gọi.

   ∗ Đàm thoại nhiều người:

Cách 1: Khi đang thực hiện cuộc đàm thoại, nhấn HTML5 Icon để truy cập vào chế độ đàm thoại tay 3, nhập số điện thoại cần thêm vào, nhấn nút HTML5 Icon hoặc phím #. Nhấn phím mềm “ConfCall” trên màn hình LCD để hoàn tất thiết lập đàm thoại tay 3.

Cách 2: Khi đang thực hiện cuộc đàm thoại, nhấn tổ hợp phím *3, nhấn số nội bộ cần thêm vào, nhấn nút HTML5 Icon hoặc phím # để thực hiện cuộc đàm thoại nhiều người.

   ∗ Điều chỉnh âm lượng:

Nhấn  9  khi đang trong cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của cuộc đàm thoại.

Nhấn  9  khi không thực hiện cuộc gọi, để tăng giảm âm lượng của tiếng reo khi có cuộc gọi đến.

Nếu quý khách có câu hỏi liên quan đến điện thoại IP và dịch vụ tổng đài ảo thông minh Taduphone, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh của chúng tôi. Hotline 1800 6980, nhấn phím 1 để được hỗ trợ.