HƯỚNG DẪN ĐỔI EMAIL NHẬN THÔNG TIN TRÊN DIRECTADMIN

  • Bước 1: Đăng nhập với tài khoản quản trị (admin), Sau đó Click vào Show All Users:

image001

  • Bước 2: Tiếp theo click vào admin:

image003

  • Bước 3: Sau đó chọn admin’s User Data:

image005

  • Bước 4: Tại đây quý khách điền email cần thay đổi vào phần E-Mail

image007

  • Bước 5: Chọn Save-E-Mail để lưu lại.