Hướng dẫn fix lỗi không start được dịch vụ mysql

Trong quá trình sử dụng vps đôi khi vì một số lý do nào đó dẫn đến không start được dịch vụ mysql gây ra lỗi kết nối database toàn bộ các site trên vps. Hôm nay Tadu sẽ hướng dẫn quý khách fix lỗi không start được(khi sử dụng lệnh service mysqld restart nhưng vẫn không start được) dịch vụ mysql cơ bản và an toàn như sau:

  1. Quý khách đăng nhập ssh vào vps, tiến hành edit /etc/my.cnf và thêm nội dung sau:

[mysqld]

innodb_force_recovery = 4

innodb_purge_threads=0

  1. Tiếp đến save nội dung đã thêm vào file trên, sau đó thực hiện lệnh sau:

server mysqld restart

mysqlcheck -u root -p –auto-repair –check –all-databases

(Cần nhập thông tin password root mysql để thực hiện lệnh)

  1. Cuối cùng thực hiện xóa các dòng đã thêm ở bước 1, sau đó thực hiện lệnh sau để restart lại mysql

server mysqld restart