Hướng dẫn kiểm tra dung lượng đĩa trên vps sử dụng Direct Admin

Để kiểm tra dung lượng đĩa trên vps(Linux) thông thường cần phải ssh vào vps và thực hiện bằng lệnh. Khi quý khách sử dụng control Direct Admin(DA) thì có thể kiểm tra trực tiếp trên giao diện bằng cách sau:

  1. Login vào giao diện DA với tài khoản quyền admin
  2. Sau đó tìm và kích chọn mục Complete Usage Statistics (nằm trong mục Extra Features)

1

  1. Sau khi kích chọn bước 2 tiến hành di chuyển xuống cuối trang để kiểm tra dung lượng đĩa trên vps như bên dưới.

VPS LXC

2

VPS KVM

3