Hướng dẫn nén và giải nén file trên Directadmin

1- Các bước thực hiện nén file hoặc thư mục trong Directadmin

Bước 1: Vào File, tìm tới thư mục hoặc file muốn nén.

Bước 2: Chọn file hoặc thư mục cần nén

Nếu muốn chọn tất cả bạn chọn Select. Nếu ko muốn nén file/folder nào bạn có thể uncheck file/folder tương ứng.

1

Bước 3: Chọn Add to Clipboard

Bước 4: Nhập tên cho file muốn nén vào ô trống

Bước 5: Chọn kiểu nén, có các kiểu: .zip và .tar.gz

Bước 6: Chọn Create để quá trình nén bắt đầu

File nén sẽ được nén và lưu theo đường dẫn:2

2- Giải giải nén trên Direct Admin

Trên Direct Admin hỗ trợ giải nén các file nén dạng .ZIP hoặc .TAR.GZ

Ta chọn file cần giải nén sau đó chọn Extract để giải nén.3

Nhập đường dẫn thư mục muốn giải nén tới, mặc định hệ thống sẽ nhận đường dẫn hiện tại nơi chứa file muốn giải nén, bạn có thể lựa chọn thay thế đường dẫn mặc định này.

Sau đó nhấn Extract để quá trình giải nén bắt đầu.4

Quá trình giải nén thành công.5

Copyright © 2022 Tadu Technology JSC. All Rights Reserved