Hướng dẫn sử dụng phần mềm PuTTY để SSH vào máy chủ Cloud Server

PuTTY được hiểu là phần mềm sử dụng để điều khiển Server thông qua mạng internet, Nó hỗ trợ nhiều giao thức mạng, bao gồm SCP, SSH, Telnet,…Phần mềm hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành khác nhau có thể sử dụng như Windows, MacOS, Symbian,…

Để sử dụng phần mềm PuTTY để SSH vào Cloud Server, đầu tiên chúng ta truy cập vào trang chủ PuTTY để tải file về cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, chúng ta tiến hành các bước bên dưới để truy cập vào máy chủ:

Bước 1: Mở phần mềm PuTTY

Bước 2: Nhập thông tin Cloud Server vào PuTTY với IPPort tương ứng để SSH:

putty1

Nhấn Open

putty2

Chọn Yes

Nhập Username vào sau dấu hai chấm “Login as” và nhấn Enter, tiếp tục nhập mật khẩu sau dấu hai chấm của “Password“.

Lưu ý: là mật khẩu không hiện ra khi bạn gõ. Bạn cứ gõ cho đến hết rồi enter.

Hoặc nếu Bạn copy mật khẩu thì click chuột phải, rồi sau đó nhấn enter.

putty3

Như vậy là đã đăng nhập thành công vào Cloud Server bằng SSH thông qua phần mềm PuTTY. Chúng ta có thể bắt đầu sử dụng.