Hướng dẩn tăng dung lượng file swap trên vps Linux

Để tăng dung lượng file swap cho vps Linux, quý khách có thể tham khảo một số lệnh như bên dưới. Qúy khách cần phải đăng nhập ssh vào vps với tài khoản root.

Để kiểm tra trên vps đã có tạo swap chưa, sử dụng lệnh free -hm ( Mặc định vps Linux của Tadu sử dụng công nghệ KVM đều cài đặt swap sẳn là 2GB – Với VPS  sử dụng công nghệ LXC sẽ không sử dụng swap, nên sẽ không thể cài đặt swap)

# free -hm1

  • Tạo thêm file swap 1G bằng cách sử dụng lệnh fallocate (Nếu muốn tạo file swap 2GB, chỉ việc thay thế 1G thành 2G)
# fallocate -l 1G /.swapfile
# chmod 600 /.swapfile
# mkswap /.swapfile
# swapon /.swapfile
echo "/.swapfile swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab

fall

  • Sau khi thao tác các lệnh trên, quý khách có thể reboot lại vps, rồi thực hiện lại lệnh free -hm để kiểm tra lại.

# init 6          // reboot lại vps

# free -hm

2

—- Kết Thúc —-