Cấu hình sản phẩm

Lưu ý 1: Tính năng này chỉ dành cho đại lý sử dụng thương hiệu riêng, xem cấu hình thương hiệu riêng cho đại lý tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Lưu ý 2: Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Sau khi đăng nhập vào me.xxxx.com.

 • Bên menu bên trái chọn “Cấu Hình”.
 • Chọn “Sản phẩm“.

 • Tìm dịch vụ cần sửa giá (bằng từ khoá, hoặc lọc theo loại dịch vụ).
 • Bên phải dịch vụ nhấn 003 -> “Cấu hình”.

 • Nhập khung giá, tên sản phẩm muốn sửa -> nhấn “Lưu”.
 • Sau khi cấu hình, khách hàng của đại lý khi đăng nhập vào trang thương hiệu riêng sẽ nhìn thấy tên và bảng giá mới mà đại lý đã cấu hình tại đây.
 • Lưu ý: khung giá được tính theo tháng, áp dụng cho tất cả các dịch vụ.

 • Tiếp tục tìm những dịch vụ cần cấu hình và lặp lại quy trình.

 

Xem danh sách khách hàng

Lưu ý : Đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng sẽ có đường dẫn đăng nhập riêng thay thế me.tadu.vn, trong các bài hướng dẫn gọi tắt là me.xxxx.com, muốn cấu hình thương hiệu riêng xem tại thiết lập thương hiệu riêng cho đại lý

Đăng nhập vào me.xxxx.com (đối với đại lý sử dụng thương hiệu riêng).

Đăng nhập vào me.tadu.vn (đối với đại lý dùng thương hiệu Tadu).

 • Bên menu bên trái chọn “Khách hàng” > “Danh sách”.

 • Danh sách khách hàng sẽ hiển thị ra.

Thiết lập thương hiệu riêng

Lưu ý: Khi đại lý sử dụng thương hiệu riêng, khách hàng của đại lý sẽ không sử dụng được hệ thống support qua ticket.

Sau khi tài khoản quý khách được nâng cấp lên tài khoản đại lý:

 1. Đăng nhập vào me.tadu.vn.
 2. Bên menu bên trái chọn “Cấu Hình”.
 3. Chọn “Thông tin đại lý”.

 

Nếu quý khách chọn sử dụng “Thương hiệu Tadu“, quý khách không thể sử dụng tính năng “Cấu hình bảng giá riêng“.

01

Quý khách muốn sử dụng thương hiệu riêng, chọn “Thương hiệu riêng“.

Việc sử dụng thương hiệu riêng, khách hàng của đại lý sẽ:

 1. Không thể login vào me.tadu.vn.
 2. Không thể sử dụng tính năng “Gửi hỗ trợ (ticket)“.

Trong khung nhập tên miền, quý khách vui lòng nhập tên miền quý khách muốn dùng làm thương hiệu riêng và kèm theo subdomain quý khách muốn sử dụng.

Ví dụ: me.thuexe247.vn, hoặc id.thuexe247.vn, hoặc support.thuexe247.vn,…

Lưu ý: quý khách vui lòng không nhập tên miền của Tadu vào đây, ví dụ: me.tadu.vn, hoặc id.tadu.vn, hoặc support.tadu.vn, …

02

Quý khách chọn “Cấu hình trang quản lý“.

Nếu quý khách có thể tự cấu hình DNS, quý khách làm theo hướng dẫn như hệ thống gợi ý.

03

Nếu quý khách muốn nhờ Tadu hỗ trợ, chọn “Nhờ Tadu hỗ trợ“.

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin quản trị DNS của tên miền quý khách làm thương hiệu riêng, với ví dụ trong hình, sẽ cung cấp thông tin quản trị DNS của tên miền thuexe247.vn.

04

Quý khách tiếp tục nhập thông tin công ty. Những thông tin này sẽ thể hiện trong trang thương hiệu riêng của đại lý, và trong email hệ thống gửi cho khách hàng của đại lý.

05

Quý khách nhập thông tin tài khoản ngân hàng. Nội dung này sẽ được hiển thị trong mail đơn hàng gửi cho khách hàng của đại lý. Với nội dung này, khách hàng của đại lý có thể biết thông tin chuyển khoản của đại lý để thực hiện thanh toán.

06

Nhấn “Cập nhật“.