Sửa Lỗi Contact Form 7 Trong WordPress

Trên WordPress có plugin Contact Form 7 (CF7) dùng để tạo form điền thông tin vào và được tự động gởi tới cho admin. Nhưng nhiều trường hợp sau khi kích hoạt Contact Form 7, test SMTP vẫn hoạt động, bạn không thể nhấp gởi form được, báo lỗi 404. Sau đây là hướng dẫn để khắc phục lỗi này:

Đầu tiên, bạn vào folder chứa source của website, chỉnh sửa file .htaccess thêm vào dòng sau:
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wp-json
Nếu website của bạn có dùng những plugin hoặc code bảo mật, bạn chỉnh sửa dòng RewriteRule thành:
RewriteRule ^wp-json(.+) /index.php?wph-throw-404 [L]
Sau khi chỉnh sửa, file .htaccess của bạn sẽ có mẫu giống như sau đây:

Capture

Chúc bạn thành công.
Nếu thao tác vẫn còn lỗi, bạn hãy gởi phản hồi vào mail kythuat@tadu.vn