Tạo email forwarder tự động trên Email Server.

Trường hợp quý khách sử dụng Email Server của Tadu cung cấp, quý khách muốn tạo email forwarder (hay Redirect email) đến một email khác cách tự động, quý khách có thể thao tác như sau:

Đầu tiên quý khách đăng nhập vào email quản trị của Email Server, sau đó chọn mục Mailboxes, trong phần list user email, quý khách click phải chuột vào email cần cài forwarder để chọn Properties:

Capture

 

Tiếp theo quý khách thao tác theo các bước sau:

1: Click chọn tap Redirection

2: Click chọn ô Redirect this mailbox to

3: Click add

4: nhập email cần forward tới, sau đó click ok(5)

6: Mục này quý khách có thể nhấp chọn để lưu lai một bản coppy email hoặc bỏ chon.

Capture1

Sau đó quý khách nhấn Apply và OK để hoàn tất.

Chúc quý khách thực hiện thành công.

(Trường hợp không thao tác được, quý khách vui lòng gửi phản hồi thông tin đăng nhập VPS và yêu cầu qua email: kythuat@tadu.vn để được bộ phận kỹ thuật hỗ trợ. Xin cám ơn quý khách.