Upload file ảnh tiếng việt có dấu trên Host Directadmin

Tadu xin hướng dẩn Upload file ảnh tiếng việt có dấu trên Host Directadmin.

Khi quý khách chuyển source từ nhà cung cấp khác với source web có chứa những file hình ảnh có dấu tiếng việt, khi upload các file lên hosting Directadmin thông qua filezilla, tên của những file hình ảnh có dấu sẽ bị đổi thành các kí tự lằng quằng, và khi truy cập website trên trình duyệt ảnh sẽ bị lổi và không hiển thị được.

Để khắc phục được lổi trên, quý khách vẩn sử dụng phần mềm ftp filezilla với hướng dẩn như bên dưới giúp.

  • Đầu tiên chọn File –> Site Manager –> Chọn New Site –>  Phần Charset chọn Force UTF-8

6

  • Phần General nhập các thông tin ip hosting, user, Password, phần Encryption (chọn như ảnh bên dưới.)

7

— Kết thúc —