Tạo tài khoản Reseller trên Directadmin

Tadu xin hướng dẩn tạo tài khoản Reseller trên Directadmin

  • Đầu tiền quý khách cần phải đăng nhập vào giao diện hosting với  x.x.x.x:4444 Hoặc tùy theo port x.x.x.x:2222 với tài khoản user admin Directadmin.
  • Phần Server Management -> Qúy khách chọn Create Reseller -> Nhập các thông tin để tạo tài khoản cho reseller như ảnh bên dưới -> Submit.

2

  • Sau khi hoàn tất bước tạo reseller, để kiểm tra quý khách vào List Resellers trong phần Server Management.
  • Qúy khách có thể đăng nhập vào Directadmin với tài khoản reseller vừa tạo ra để có thể quản trị add thêm hosting.

3

— Kết thúc —

Backup Hosting trên Directadmin

Tadu xin hướng dẩn việc backup một hosting trên Directadmin.

  • Đầu tiền quý khách cần phải đăng nhập vào giao diện hosting với  x.x.x.x:4444 Hoặc tùy theo port x.x.x.x:2222
  • Phần Your Account -> Qúy khách chọn Create/Restore Backups -> Sau đó chọn Create Backup

1

  • Sau khi quý khách Create Backup xong, quý khách đợi khoản thời gian rồi bấm vào phần Message System (ở góc phải trên cùng của màn hình) xem thông báo backup xong chưa.
  • Khi backup xong rồi,  Qúy khách chọn File Managers -> chọn thư mục backups -> rồi quý khách có thể chuột phải file backup.tar.gz rồi chọn Save link as để down file backup về.

— Kết Thúc —