Fix Lỗi 405 Method Not Allowed

Chúng ta truy cập vào trang web và bị báo lỗi bên trong source code 

Error : 405 Method Not Allowed

Request Method:PATCH

Chỉ áp dụng cho VPS sử dụng Direct Admin :

Truy cập vào SSH và build theo lệnh sau

Di chuyển tới đường dẫn :

cd /usr/local/directadmin/custombuild

Sau đó build Method trang web đang lỗi (Request Method:PATCH hoặc DELETE …)

./build set http_methods GET:HEAD:POST:PUT:DELETE:PATCH
./build rewrite_conf

Như vậy là các Methos trên đã được build hoàn tất .

Tạo Website Trên IIS

Tương tự như tạo Website trên Linux, việc tạo Website trên Window cũng có nhiều Panel, hôm nay mình xin hướng dẫn để các bạn có thể tự tay tạo Website ngay trên IIS, một nền tảng Webserver được Microsoft tích hợp sẵn trên hầu hết các hệ điều hành, nhất là trên các phiên bản Window Server.

Trước hết các bạn khởi động IIS, có giao diện như sau:

1

Bạn click phải vào Site chọn Add Website

2

Sau đó bạn tạo thư mục tenmientadu.com trong đường dẫn C:\inetpub và nhập thông tin domain, thư mục chứa web tương ứng như hình:

3

Cuối cùng bạn nhấn OK để hoàn tất.

4

Sử dụng SSL trên PLESK 9

Hiện tại phiên bản PLESK 9 không cho phép sử dụng SSL Let’s Encrypt (miễn phí)

PLESK 9 chỉ cho phép sử dụng duy nhất 1 SSL có phí ( COMODO )

Cài đặt IMAP Extension PHP Direct Admin

Chúng ta sẽ Login SSH vào VPS và làm theo hướng dẫn như hình bên dưới . Gõ các lệnh theo trình tự để cài IMAP Extension :

* Lưu ý:  Với hệ điều hành Centos , ta dùng lệnh :

yum -y install pam-devel

Còn Ubuntu ta dùng :

apt-get install libc-client-dev 

trogiup

Sau khi hoàn tất các bước trên , ta gõ lệnh: reboot .

Tham khảo thêm ở link sau  : https://help.directadmin.com/item.php?id=341

Bật Tính Năng Cho Phép Đổi Mật Khẩu Email Roundcube Trên Direct Admin

Bật Tính Năng Cho Phép Đổi Mật Khẩu Email Roundcube Trên Direct Admin

Khi thay đổi mật khẩu email Roundcube bị lỗi:

1

 

 

 

 

Để sửa lỗi trên, ta đăng nhập SSH để bật tính năng cho phép user đổi mật khẩu, theo 3  bước sau:

Bước 1: Đăng nhập SSH với quyền root và gõ lệnh:

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

2

 

Bước 2: Gõ /email_ftp_password_change để tìm tên dòng lệnh email_ftp_password_change

Sau đó sửa giá trị thành 1 và gõ :wq để lưu lại.

3

 

 

Bước 3: reboot lại VPS để hoàn tất.